Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Fuji yigao Hotel - Changzhou

Adresse: Han Jiang Dong Lu 99, Jian Jian Dong Lu
Téléphone: +86-519-83098888  FAX: +86-519-83020933
click and print it with you